Astma-medicatie helpt bij het beheersen van chronische ontstekingen in de luchtwegen die leiden tot symptomen zoals hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid en benauwdheid op de borst. Inhalatoren met kortwerkende bronchodilatatoren (zoals Albuterol) bieden snelle verlichting tijdens een astma-aanval. Langwerkende bronchodilatatoren en geïnhaleerde corticosteroïden (zoals Fluticason) worden gebruikt voor dagelijkse controle om astma-aanvallen te voorkomen. Leukotrieen-modifiers (zoals Montelukast) en monoklonale antilichamen (zoals Omalizumab) zijn nieuwere opties voor patiënten met ernstigere vormen van astma.