Antibiotica zijn cruciale middelen in de behandeling van bacteriële infecties. Verstandig gebruik ervan is essentieel om infecties doeltreffend aan te pakken en het risico op antibioticaresistentie te verkleinen. Hieronder vindt u een alternatieve lijst van veelgebruikte antibiotica:

Penicillines:
Voorbeelden: Amoxicilline (Amoxil), Penicilline V
Gebruik: Behandeling van diverse infecties
Cefalosporines:
Voorbeelden: Cefalexine (Keflex), Cefuroxim (Ceftin), Ceftriaxon (Rocephin)
Toepassing: Breed scala aan infecties
Macroliden:
Voorbeelden: Erytromycine, Azitromycine (Zithromax)
Gebruik: Voornamelijk voor luchtweg- en huidinfecties
Fluoroquinolonen:
Voorbeelden: Ciprofloxacine (Cipro), Levofloxacine (Levaquin), Ofloxacine (Floxin)
Toepassing: Effectief tegen een breed spectrum van bacteriën
Tetracyclines:
Voorbeelden: Doxycycline (Vibramycine), Minocycline (Minocin)
Gebruik: Diverse infecties, waaronder huid- en urineweginfecties
Aminoglycosiden:
Voorbeelden: Gentamicine, Tobramycine
Toepassing: Vooral voor ernstige infecties
Sulfonamiden:
Voorbeeld: Bactrim
Gebruik: Urineweginfecties, bepaalde longontstekingen
Lincosamiden:
Voorbeeld: Clindamycine (Cleocin)
Toepassing: Huid- en weke delen infecties
Carbapenems:
Voorbeelden: Imipenem (Primaxin), Meropenem (Merrem)
Gebruik: Gereserveerd voor ernstige, vaak resistente infecties
Oxazolidinonen:
Voorbeeld: Linezolid (Zyvox)
Toepassing: Infecties resistent tegen andere antibiotica, zoals MRSA
Nitroimidazolen:
Voorbeeld: Metronidazol (Flagyl)
Gebruik: Anaërobe bacteriële infecties en bepaalde parasieten
Monobactams:
Voorbeeld: Aztreonam (Azactam)
Toepassing: Behandeling van gram-negatieve infecties